Lesmateriaal

Behalve het materiaal van de Bollenacademie is er niet veel digitaal lesmateriaal voor het bloembollenonderwijs beschikbaar. Er is wel veel lesmateriaal voor plantenteeltopleidingen, kijk hiervoor op het Onderwijsportaal van Groen Kennisnet. Zij hebben zelfs een speciale docentenpagina met lesmateriaal over bloembollen, klik hier om naar de pagina te gaan.

Teelt - en Broeiboek Tulp  
In de periode 2016 - 2018 heeft de Bollenacademie een aantal lesboeken gemaakt, speciaal voor het bloembollenonderwijs, denk aan een geactualiseerd broei- en teeltboek voor tulp, narcis, hyacint en lelie, een ketenboek, veredeling en de fysiologie van bloembollen. Lees hier meer om de boeken te kunnen bestellen. Ook is in 2018 het ziekten- en plagenboek compleet vernieuwd.
 
Digitale lesmodules
Binnen de Bollenacademie zijn met financiering van Colland ook een aantal digitale lesmodules gemaakt over de teelt, broei en handel van de tulp. deze lesmodules zijn door iedereen te bekijken en uit te voeren. Kijk op www.bollenacademie.nl
 
Practicum Bolfysiologie
Op deze website vindt u een 10-tal practicums op het gebeid van bolfysiologie.

Digitale bibliotheek groene HBO
Op Green-i vind je informatie die je nodig hebt voor je opleiding. Je vindt hier speciaal voor jou geselecteerde internetbronnen, databanken en full-text tijdschriftartikelen.

E-module fotosynthse (HBO)
Een introductiecursus die de basisprincipe van fotosynthese uitlegt, is online beschikbaar via een e-module. De Engelstalige cursus is bedoeld voor bachelorstudenten in het hoger onderwijs.
Klik hier om naar de module toe te gaan.

Nieuwe technieken plantenveredeling
Op GKN is hier informatie over, zodat je alle nieuwe ontwikkelingen op een rijtje hebt, klik hier  
Ook zijn er een 6 informatieve filmpjes over resistentie veredeling speciaal voor het MBO onderwijs, klik hier

E-learning: basiskennis voor preventiemedewerkers
Preventiemedewerkers in de agrarische en groene sector kunnen vanaf de nieuwe e-learning van Stigas gebruiken. 37 korte filmpjes met vragen en feedback leveren de benodigde basiskennis. Aanleiding voor de nieuwe e-learning zijn de eisen die de vorig jaar vernieuwde Arbowet aan de rol en positie van de preventiemedewerker stelt. In het filmpje bespreken bedrijven uit de sector en Stigasadviseurs de belangrijkste aspecten van het preventiewerk. Er zijn vier thema’s: taken van een preventiemedewerker, de arboregels, de risico’s in de agri- en groene sector en samen werken aan preventie.