Zantedeschia

Informatie van Groen Kennisnet

Calla
©Wageningen University & Research


Bronnen over zantedeschia
 
Zantedeschia
Het knolgewas Zantedeschia is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid Afrika heeft de laatste jaren een flinke verandering doorgemaakt. Zo zijn er meer kleuren en typen op de markt gekomen, naast de alom bekende witte Calla lelie. Zantedeschia is met name geschikt in bakken en potten op het terras en balkon en wordt volop geteeld voor de snijbloemenproductie.
 
Product handleidingen broeierij Zantedeschia (Calla). Het voormalig IBC heeft teelthandleidingen samengesteld van diverse gewassen. Op de site van bloembol.org staat praktische informatie over de teelt van Zantedeschia. Tevens heeft de Bollenacademie hier ook een boek over. Info over de bloementeelt  en de pottenteelt is te vinden op de website van de CNB (Coöperatieve Nederlandse Bloembollen-centrale)
 
Ziekten in Zantedeschia
In 2017 is er aan de Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden van GKN een hoofdstuk over Zantedeschia toegevoegd.

Zachtrot veroorzaakt door Erwinia carotovora subsp. carotovora (syn. Pectobacetrium carotovorum subsp. carotovorum) is de belangrijkste ziekte van Zantedeschia spp. Cultuurmaatregelen kunnen het gewas met mate beschermen, maar een combinatie met resistente cultivars zou een betere controle kunnen bewerkstelligen. Resistente cultivars zijn echter niet beschikbaar. In het proefschrift van R. Snijder (WUR) is bepaald dat het mogelijk is om te veredelen voor resistentie tegen Erwinia.

Onderzoek
Calla is naast Narcis, Tulp en Amaryllis, één van de bloembolgewassen die voorkomen in het onderzoeksprogramma van Fundamentele Systeemsprong Bloembollen.