Bedrijfsinrichting

Agrarische bedrijven vallen onder de Omgevingswet die op 1 juli 2022 intreedt. Binnen de Omgevingswet valt de teelt van gewassen in de open lucht onder het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). In deze wet staan veel regels en regelgevingen waar je je als teler aan moet voldoen. Van spoelen van bloembollen tot ploegen van het land. Het is belangrijk om bij je bedrijfsinrichting rekening te houden met deze regels. 

Totdat de Omgevingswet intreedt (1 juli 2022 mits het volgens planning verloopt) vallen agrarische bedrijven onder het Activiteitenbesluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het Activiteitenbesluit bevat voorschriften voor open teelt. Onder Open teelt wordt verstaan: het telen van gewassen in de open lucht, zoals akkerbouw, fruitteelt en het telen van bloembollen. Ook de teelt in een rolkas of gaaskas valt onder de open teelt. Teelt in de kas valt onder de glastuinbouw.
Op de website Kenniscentrum Infomil van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu worden alle details van het Activiteitenbesluit uitgelegd.