Bedrijfstools

Deze pagina biedt een overzicht van handige bedrijfstools en websites die verder kunnen helpen in de bedrijfsvoering.

Milieumeetlat
De Milieumeetlat geeft een overzicht van de milieubelasting van alle in Nederland toegelaten bestrijdingsmiddelen en maakt het mogelijk om middelen onderling te vergelijken. Zo kunt u kiezen voor de minst schadelijke bestrijdingsmaatregel.

Fyto-ondernemerscheck
De fyto-ondernemerscheck biedt tips en filmpjes en diverse cases. Zo is het mogelijk om risico-situaties te bepalen en maatregelen te kiezen. De teelten die nu in de check zitten zijn: Pootgoedteelt, bollen, paprika, tomaat, vruchtbomen, rozen, sierheesters en laanbomenteelt. De check kan ook gebruikt worden in het onderwijs om leerlingen zo te wijzen op problemen die een ondernemer kan tegenkomen op fytosanitair gebied. De fyto-ondernemerscheck is gratis te doen op de website http://www.fyto-ondernemerscheck.nl/

Rekenmodule gebruiksnormen en gebruik meststoffen 2010
Met deze rekenmodule berekent u per gebruiksnorm wat uw gebruiksruimte is. U berekent ook wat uw werkelijke gebruik van alle meststoffen is. De werkelijk gebruikte hoeveelheid meststoffen mag niet groter zijn dan de gebruiksruimte per norm. Klik hier om naar de rekenmodule te gaan.
U kunt met de rekenmodule toetsen of de (voorgenomen) bemesting past binnen de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat voor dierlijke mest en of er voldoende dierlijke mest wordt afgevoerd. Bij deze berekening wordt uitgegaan van de wettelijke vastgestelde normen en forafaits.

Rekenmodel Zonnedak
PPO heeft een computerprogramma ontwikkeld voor het berekenen van de enegiebesparing en het financiële voordeel van een zonnedak voor elke bedrijfssituatie. U kunt zelf uw voordeel berekenen door het invullen van slechts enkele gegevens van het bedrijf. Inclusief het fiscale voordeel. Klik hier

Digitaal systeem vruchtwisseling vaste planten en zomerbloemen
Dé website met alle informatie over ziekten en plagen die bij vruchtwisseling van zomerbloemen en vaste planten een rol kunnen spelen. Door het invullen van twee of meer gewassen, ziet u in één oogopslag voor welke ziekte de gewassen gevoelig zijn.
Hiemee kunt u dan in uw teeltplan rekening houden. Doorklikken op de getoonde onderwerpen levert veel extra informatie op. Natuurlijk kunt u uw eigen ervaringen doorgeven zodat het systeem altijd up to date blijft. De informatie is te vinden via de website www.disvruchtwisseling.nl

Bloembollenvisie
BloembollenWEB werkt nauw samen met Bloembollenvisie. De relevante artikelen uit het vakblad komen via Groen Kennisnet weer beschikbaar. Een abonnement op Bloembollenvisie is uiteraard een handig bedrijfstool. Elke dag nieuwe informatie. Lees hier meer.

Arbocatalogus
De arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. De arbocatalogus is geschreven voor iedereen die werkt in de agrarische en groene sector. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden in het werk hebben werknemers- en werkgeversorganisaties samen oplossingen en aanbevelingen voor u op een rij gezet. Klik hier om naar de site te gaan.

Natuurkalender 
De Natuurkalender is een waarnemingsprogramma dat ecologische veranderingen in beeld wil brengen. Hiervoor kijken we naar de timing van de natuur in relatie tot het klimaat. Kijk hier.

Managementtests
Test uw eigen managementkwaliteiten in het testcentrum van Managersonline.nl. U kunt de tests van Managersonline.nl gratis en onbeperkt gebruiken als geregistreerd abonnee. U kunt zich gratis registreren. De informatie is te vinden via het klikken op "Tests & tools".

Management checklists onder het kopje "checklist" vindt u 25 handige management checklists die u helpen bij uw persoonlijke en professionele effectviteit als manager. Zoals: Checklist timemanagement, Checklist functioneringsgesprekken en Checklist omgaan met klagende medewerkers. De checklists zijn gratis te downloaden en gemakkelijk uit te printen.

Innovatief ondernemenschap (toolkit)
Een groot deel van de agrarische ondernemers is weinig bezig met innovatie of kansgericht ondernemerschap. Het project Ondernemen met Toekomst biedt kansen.
Het Ministerie van LNV wil een duurzame en sociaal economisch sterke landbouw. Innovatie wordt beschouwd als belangrijkste succesfactor voor een sterke economie en dus ook voor een concurrerend agrocluster. Het project Ondernemen met Toekomst uitgevoerd door CLM en EIM was gericht op versterking van agrarisch ondernemerschap, gericht op innovatie. Een 'toolkit' van vijf leerarrangementen werd ontwikkeld en uitgetest op een groep agrarisch ondernemers. In dit rapport wordt de toolkit in de vorm van 'how to do it' gepresenteerd. Hoe steken de diverse instrumenten in elkaar en waar moet je op letten bij de toepassing. Via deze link kunt u de toolkit downloaden.
 
Nieuws en dossiers
AgriHolland presenteert dagelijks nieuws, kennis (webquest bollenteelt) en vacatures voor de bloembollensector (tuinbouw). Tevens heeft AgriHolland een aantal dossiers gepubliceerd over onder andere de arbeidsmarkt, greenports en keurmerken.