Bedrijfsstrategie

Informatie van Groen Kennisnet
Bronnen bedrijfsstrategie en bloembollen

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM)
De GOM is in maart 2010 opgericht door de zes greenportgemeenten (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) en heeft tot doel het realiseren van projecten die bijdragen aan een vitale Greenport in een vitaal landschap.
De GOM streeft ernaar daadwerkelijk herstructurering en gebiedsontwikkeling van de Greenport Duin- en Bollenstreek te realiseren. Dit zal zij doen door middel van het realiseren van ruimtelijke projecten en door het maken van afspraken of het aangaan van overeenkomsten met derden over de uitvoering van deze ruimtelijke projecten. De Greenport Duin- en Bollenstreek kent drie clusters:
- het bloembollencluster;
- het bloemen- en plantencluster;
- het toeristisch cluster.
Deze clusters vormen een economisch drieluik, met daaromheen een indrukwekkend aantal toeleverende en dienstverlenende bedrijven. De Greenport Duin- en Bollenstreek omvat productie, veredeling, vermeerdering, handel, marketing, logistiek, transport, innovatie, onderzoek, technologie, keuringsdiensten en onderwijs.