De Bloembollensector

Ben je een leerling en wil je iets meer weten over de bollenteelt of bollenhandel dan kun je op meerdere plekken informatie vinden.
De KAVB heeft in 2015 een film gemaakt met veel informatie over de bloembollensector.
 
Voor basisscholen 

In het project Studiebol (2019)  van de Bollenacademie is er lesmateriaal ontwikkeld voor de basisschool "Bollenbazen"
Dit materiaal staat op Yurls, voor leerkrachten en voor leerlingen een pagina met leuke filmpjes, spreekbeurtinformatie ed

Filmpjes over de bloembollensector:

De website Bulbs4kids en een bijbehorend boekje
Lessen, werkstukken etc. over bloembollen: Kinderplein
 
Algemene beroepensites
Beroepentests e.d. zie: opleiding en beroep
 
Organisaties 
Brancheorgansatie van bollenteelt: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB)
Brancheorgansatie voor handel in de bollenteelt: Anthos