Vaste planten

Informatie van Groen Kennisnet
Bronnen over vaste planten en bloembollen

Vaste Planten vormen een aparte cultuurgroep binnen de Nederlandse Bond van Boomkwekers. In organisatorische zin zijn ze erg verbonden aan de boomteelt, maar in de praktijk zien we dat veel bollenkwekers geheel of gedeeltelijk overgestapt zijn op de teelt van vaste planten. Veel vaste plantenkwekers zijn ook aangesloten bij de Vereniging van Vasteplantekwekers  van LTO. Een belangrijk evenement voor zowel de boomtelers als vaste plantentelers is het jaarlijkse Plantarium in Boskoop. Dit is een belangrijke beurs voor kwekers en handelaren.
 
In de wereld van de vaste planten speelt de NAKTuinbouw in Roelofarendsveen een belangrijke rol.
Zij voert de veldkeuringen uit en in de moederplantentuin staan de opgeplante soorten en rassen die het referentiepunt in de handel van vaste planten zijn.