CAO Open teelten

CAO open teelten
In de CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) open teelten zijn voor de gehele sector afspraken gemaakt over lonen, werktijden, toeslagen, vakanties etc. Als werknemer staat hier waar je recht op hebt en als werkgever wat je je werknemers dient te bieden. Deze CAO is van toepassing voor de volgende sectoren: akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt. De CAO is hier te downloaden via FNV. Op de website van de KAVB vindt u ook informatie over de CAO.

Wat komt er allemaal bij kijken om een goed personeelsbeleid te voeren? Hoe komt u aan goede medewerkers? Hoe behoudt u ze voor uw bedrijf? En hoe kunt u afscheid nemen van het personeel dat niet (meer) aan uw bedrijfsdoelstellingen voldoet? LTO Noord en het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen hebben de handen ineen geslagen en de Kennisbank Arbeid ontwikkeld. In de Kennisbank Arbeid kunt u snel en eenvoudig informatie vinden die uw vragen over de inzet van personeel en arbeid helpen beantwoorden.