Arbeid

Medewerkers in de gerberateelt
Medewerkers in de gerberateelt
© Wageningen University & Research

Kennisbank Arbeid
Wat komt er allemaal bij kijken om een goed personeelsbeleid te voeren? Hoe komt u aan goede medewerkers? Hoe behoudt u ze voor uw bedrijf? En hoe kunt u afscheid nemen van het personeel dat niet (meer) aan uw bedrijfsdoelstellingen voldoet? LTO Noord en het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen hebben de handen ineen geslagen en de Kennisbank Arbeid ontwikkeld. In de Kennisbank Arbeid kunt u snel en eenvoudig informatie vinden die uw vragen over de inzet van personeel en arbeid helpen beantwoorden. Van regels voor vast personeel tot informatie over tijdelijke krachten is hier te vinden.

Seizoensarbeiders
Vanwege de seizoensgebonden werkzaamheden wordt er in de bloembollensector veel gebruik gemaakt van seizoensarbeiders, vaak afkomstig uit het buitenland. Ook worden er geregeld scholieren ingezet. Ook voor seizoensarbeiders is het belangrijk dat de werkomstandigheden goed zijn. De CAO voor uitzendkrachten is te vinden bij ABU of FNV.

Website over verzuimaanpak
Verzuim is het ziek melden van een werknemer voor korte (dagen) of langere tijd (meer dan 6 weken). Tijdens ziekteverzuim wordt een deel van het loon van de werknemer doorbetaald. Veel algemene informatie is te vinden op ArboNed en de Kennisbank Arbeid. 

Het is ook mogelijk om als werkgever je bedrijf te verzekeren tegen ziekteverzuim. In dit filmpje wordt kort aangegeven wat dat allemaal inhoud. SAZAS is een van de verzuimverzekeraars voor de agrarische sector. Bij een verzekeraar is nog uitgebreider te vinden wat je kan en moet regelen als werkgever omtrent verzuim van medewerkers. 

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Gezond en veilig werken begint met het opstellen van een risico-inventarisatie. Elk bedrijf is verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) op te stellen. Wanneer uw bedrijf op enig moment in het jaar meer dan 40 manuren arbeid in een week inschakelt (dit kunnen vaste werknemers zijn maar ook meewerkende familieleden, seizoenskrachten of een bedrijfsverzorger) bent u bovendien verplicht deze risico-inventarisatie te laten toetsen door een arbodienst. Meer informatie over Risico inventarisatie en -evaluatie vindt u op de websites van Stigas (onder de kop veilige werkomgeving) en RI&E Steunpunt.
 
Arbocatalogus
Voorkomen is beter dan genezen. Als werkgever heb je de mogelijkheid om verzuim te verminderen en het werkgenot te verhogen door een gezonde en veilige werkomgeving te creeëren.  De Argbocatalogus bevat voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden oplossingen en aanbevelingen. De catalogus is opgesteld door werknemers- en werkgeversorganisaties. Per agrarische sector zijn specifieke tips en adviezen te vinden, ook specifiek voor de bollenteelt. De arbocatalogus is een hulpmiddel om verbeteringen in de arbeidsomstandigheden op het bedrijf door te voeren, bijvoorbeeld na een risico-inventarisatie en -evaluatie, en kan gebruikt worden om het arbobeleid voor een bedrijf op te zetten. Ook bij concrete vragen over gezond en veilig werken biedt de catalogus uitkomst: hoe ga ik met deze machine om, wat is bij dit soort werkzaamheden de beste houding? Voor werkgevers en werknemers is het een hulpmiddel om aan de arbowetgeving te voldoen.

Hiernaast staat er geregeld in de Greenity de Stigatip, ook dit zijn tips om een veilige werkomgeving te creeëren.