Plantennamen

Tulpenrassen
Verschillende tulpen cultivars ©Wageningen University & Research

Registratie en kwekersrecht
Om te kunnen worden verhandeld is het nodig dat rassen officieel geregistreerd worden. Hiervoor worden ze beoordeeld op soortechtheid, uniformiteit, onderscheidbaar (anders dan andere rassen) en moet door de jaren heen hetzelfde blijven. Voor registratie is ook een unieke naam nodig. Een cultivar kan geregistreerd worden door een Internationale Cultivar Registration Authority (ICRA), zoals de Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB). De KAVB regelt de soorttoelating voor Bolgewassen. Op de site van de Raad voor Plantenrassen staat informatie voor veel andere gewassen en de toelating.
 
Merkrecht en kwekersrecht
In de bloembollensector komen verschillende vormen van intellectueel eigendomsrecht voor. In het dossier van Agriholland hierover kun u meer lezen. Als je kwekersrecht op een ras hebt, heb jij het recht om dit ras te vermeerderen en verhandelen. 
 
Vaste Keuringscommissie
Op het gebied van naamgeving van veel verhandelde planten, dus ook bol- en knolgewassen speelt Stichting VKC (Vaste Keurings Commissie) een belangrijke rol. Gegevens over de geregistreerde gewassen zijn te vinden onder www.plantscope.nl

Database
Database geregistreerde cultivars geeft een overzicht van de geregistreerde cultivars bekend bij de KAVB. Met name de recent geregistreerde en de algemeen in cultuur zijnde cultivars worden vermeld. De KAVB heeft, als Internationale Registratie Autoriteit, uiteraard meer informatie over cultivars die uit cultuur zijn geraakt. Ook de botanische species (wilde soorten) zijn niet opgenomen in het publieke deel van de database.
 
Wetenschappelijke namen bollen en knollen