Handelsvoorwaarden Bloembollen

Handelsreglement voor de bloembollensector
Koopovereenkomsten tussen partijen in de bloembollensector kunnen worden gesloten op basis van het Handelsreglement voor de Bloembollensector. Dit Handelsreglement is een set van afspraken (te vergelijken met een wetboek) waarin de spelregels voor transacties met bloembollen zijn vastgelegd. Deze spelregels hebben betrekking op bijvoorbeeld de koop, de kwaliteit, de levering en de betaling van bollen. Wijzigingen in het Handelsreglement komen volgens vastgestelde procedures tot stand na overleg van vertegenwoordigers van de KAVB, Anthos en het scheidsgerecht. Definitieve vaststelling van afgesproken wijzigingen vindt plaats door het Hoofdbestuur van de KAVB.
 

Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel 
Het scheidsgerecht is een onafhankelijk arbitragehof dat de bevoegdheid en de capaciteiten heeft om op korte termijn bindende uitspraken te doen in geschillen over transacties in de bloembollensector op basis van het Handelsreglement. Het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel wordt voorgezeten door een rechter. Het College van Scheidslieden is samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse onderdelen in de bloembollensector. Het College wordt op voordracht van het Scheidsgerecht  benoemd door het Hoofdbestuur van de KAVB. Een onafhankelijk jurist ziet toe op de correctheid van de procedures en verzorgt de verslaglegging en de formulering van de uitspraken van het scheidsgerecht. Het secretariaat van het Scheidsgerecht is gevestigd in Haarlem. Meer informatie via de website van de KAVB.