Bedrijfsleven

Leliekwekerij
Leliebroeierij
©Wageningen University & Research

In Nederland zijn ongeveer 1600 bedrijven professioneel bezig met de teelt van bloembollen (Statline 2021). De meeste telers zijn als ondernemer actief in de productie, handel en veredeling van bloembollen. In 2021 was het areaal bloembollen ongeveer 27.000 hectare, ongeveer 14.000 hectare daarvan werd gebruikt voor de teelt van tulpen. Andere voorjaarsbloeiers zijn narcissen, krokussen en hyacinten. De belangrijkste zomerbloeier is de lelie. In Nederland wordt deze geteeld op ongeveer 4200 hectare. Andere zomerbloeiers zijn gladiool, dahlia en Zantedeschia. Teelt areaal per bolgewas is ook te vinden op de website van de BKD.
 
Buitenland
De productie van bloembollen in het buitenland is van oudsher veelal in Nederlandse handen. Door bloembollen te telen op het Zuidelijk halfrond in landen als Chili, Nieuw Zeeland en Zuid Afrika is een jaarrond aanvoer van goede kwaliteit bollen mogelijk. Deze bollen worden veelal gebruikt voor de broei van lelies en tulpen jaarrond.
 
Broei
De bloementeelt van bloembollen noemen we met een vakterm broeien. Ongeveer 500 bedrijven broeien tulpen. In veel gevallen zijn de broeiactiviteiten gecombineerd met de teelt (Statline 2021, broeierij gegevens zijn te vinden onder glastuinbouw overig.). Er zijn ook gespecialiseerde bedrijven voor de tulpen. Er worden ongeveer, 85 miljoen hyacinten, 200 miljoen narcissen en 3000 miljoen tulpen gebroeid per jaar. Leliebroeibedrijven zijn meestal gespecialiseerde bedrijven omdat daar relatief veel kasruimte voor nodig is. In totaal wordt er op 190 hectares lelies gebroeid.
 
Handel
Ongeveer 180 bedrijven houden zich bezig met de handel in bloembollen. Anthos vertegenwoordigt de handelsbedrijven.De bloembollensector in Nederland heeft een sterke positie op de wereldmarkt. Ongeveer 60 % van de productie en meer dan 75 % van de handel wordt in Nederland gerealiseerd.