Over Bollenacademie.nl

Bollenacademie.nl is een initiatief van de Bollenacademie. Partners daarin zijn KAVB, Royal Anthos, Yueverta (was Wellantcollege), VONK (was Clusius College) en Wageningen University & Reseach. Bollenacademie.nl wil voorzien in de behoefte aan een snelle informatievoorziening en kennisdeling voor de hele bloembollensector.  De site biedt ook de gelegenheid om informatie van projecten ed. te borgen, interesse neem contact op met de beheerder, barry.looman (@icloud.nl 
 
Groen Kennisnet
De Bibliotheek Wageningen Universiteit speelt in opdracht van Groen Kennisnet een belangrijke rol in de bundeling en het beschikbaar stellen van diverse vormen van informatie. De toegang tot deze informatie is geheel vrij,
 
Colland subsidie
De website www.bollenacademie.nl  is mogelijk gemaakt door een Colland subsidie,
 
Disclaimer
Op dit moment bekijkt u de openbare internetsite van Bollenacademie.nl. De informatie op deze website wordt periodiek geactualiseerd. Daarbij wordt gestreefd naar het zo spoedig mogelijk verwerken van mutaties. Hoewel de makers van Bollenacademie.nl daarop de nodige controles uitvoeren en daarbij de uiterste zorgvuldigheid in acht nemen, kunnen zij inhoudelijk voor de juistheid van de gegevens geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De website van Bollenacademie.nl kan koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacy beleid van deze websites heeft Bollenacademie.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.