Veredeling

Informatie van Groen Kennisnet
Bronnen verdeling en bloembollen

Veredeling
Onder de naam veredeling vallen alle technieken die er zijn om betere, mooiere, langer houdbare, meer ziekte resistente, etc rassen te kweken. Algemene informatie over veredelingstechnieken is te vinden bij Plantum. In de wereld van de bollen en knollen zijn een aantal bedrijven of groepen van bedrijven actief. 
 
Testcentrum Siergewassen
Sinds 1988 houdt het Testcentrum voor Siergewassen zich in hoofdzaak bezig met het op wetenschappelijke wijze veredelen en testen van (nieuwe) rassen van siergewassen in het algemeen en bolgewassen in het bijzonder.
 
Samenwerkingsverbanden tussen bedrijven is bij de verdeling van bol- en knolgewassen vaak noodzakelijk omdat het ontwikkelen van een nieuwe cultivar hoge kosten met zich meebrengt. Aan veredeling van de hoofdgewassen: tulp, narcis, hyacint en lelie wordt systematisch gewerkt. Veredeling van bijzondere bolgewassen vindt op beperkte schaal plaats.

Boek: 'De Veredeling van Bloembollen'
Voor meer informatie over de veredeling van bloembollen heeft de Bollenacademie een boek uitgebracht over dit onderwerp. Bestellen kan hier, of kijk op de website van Bollenacademie bij het kopje 'Boeken'.