Lelie

Lelie
©Wageningen University & Research

Informatie van Groen Kennisnet
Bronnen over lelies
Teelthandleiding biologische lelieteelt
Zo worden lelies geteeld (KAVB)  
Webstie van de KAVB over telen van lelies: www.lelieteelt.nl

Systeemaanpak Lelieteelt
Vanuit het Topsectorenbeleid is er een groot programma gestart over de aanpak van de virusproblemen in de lelieteelt. Voor meer informatie klik hier.
 
Areaal
Van alle bolgewassen was de lelie de laatste decennia de grootste groeier in areaal. In 1960 was het areaal slechts 160 hectare. In 2008 werd er in Nederland 3.800 hectare geteeld. Het areaal was toen gekrompen, want de jaren daarvoor werd er meer dan 4.000 ha. geteeld. Van de totale exportwaarde neemt de lelie ca 25% voor zijn rekening. Niet alleen als bolgewas is de lelie belangrijk voor de export; ook als snijbloem neemt hij een prominente plaats in. In 2021 is er 4.180 hectare lelies geplant.
 
Sortiment
Lelies behoren allemaal tot het geslacht Lilium uit de familie der Liliaceae. Het grote sortiment is vooral te danken aan de nieuwe groepen lelies die zijn ontwikkeld voor de snijbloementeelt. De lelie is verspreid over de wereld een erg populaire snijbloem geworden. We onderscheiden allereerst de Aziatische hybriden in de kleuren oranje, rood, geel, wit en roze. Erg populair zijn ook de Oriëntal hybriden met grote witte, roze of rode bloemen. Al langer bestonden de lelies behorend tot de Longiflorum groep. Dit zijn vooral witte kelklelies. De laatste jaren is er hard aan nieuwe groepen lelies gewerkt die ook steeds belangrijker worden. Het betreft de LA, OT en andere hybriden. Dit zijn variëteiten die zijn ontstaan als resultaat van kruisingen tussen lelies van de Aziatische-, Oriëntal en de Longiflorum groep.
 
Teelt
In Nederland moet je een duidelijk onderscheid maken tussen de lelieteelt voor de bol, die buiten plaats vindt (bloembollenteelt) en de lelieteelt voor de bloem die meestal in de kas plaatvindt (bolbloemteelt)
Bij de teelt voor de bolproductie plant men de bollen in het voorjaar, groei en bloei vindt plaats gedurende de maanden mei tot en met september. In het najaar worden de bollen gerooid. Daarna worden de bollen voor kortere of langere tijd bewaard in een koelcel. Deze bollen kunnen gebruikt worden als uitgangsmateriaal voor de bloementeelt. Leliebollen kunnen elk moment van het jaar in de kas geplant worden, waardoor er dan ook in alle maanden van het jaar lelies te koop zijn.
 
Belangrijke organisaties en bedrijven 
Een groot aantal bedrijven, instellingen en organisaties zijn betrokken bij de veredeling, vermeerdering, bollenteelt en snijbloementeelt van de lelie. Wetenschappelijk onderzoek naar de veredeling van lelie vindt plaats bij Plant Research International van Wageningen universiteit.  Veredeling van lelies vindt plaats op een aantal bedrijven. Belangrijke namen zijn: MarkliliesMak Breeding BV , Gebr Vletter & Den Haan en Dutch Lily Masters.
 
Voor de teelt van snijbloemen van een aantal belangrijke soorten is goede informatie te vinden op de sites van Dutch Lily Masters en Mr. Lilium.
 
In toenemende mate worden er ook lelies geteeld op het zuidelijk halfrond. Vooral in Chili worden er door (meestal Nederlandse) bedrijven bollen geteeld. Het voordeel van deze bollen is dat ze een goede kwaliteit bloemen leveren in de winterpriode omdat ze niet zo lang bewaard zijn. Ze vormen daarmee een aanvulling op de in Nederland geteelde bollen. Doordat lelies zich zo makkelijk vermeerderen is de rentabiliteit in de afgelopen jaren sterk verminderd.
 
Product handleidingen broeierij lelie
De Bollenacademie heeft voor de broeier een teelthandleiding samengesteld voor de lelie. Hierin staat praktische informatie over de bloementeelt. 
 
Ziekten en afwijkingen in Lelie  In de beeldenbank op het Groen Kennis Net worden de belangrijkste ziekten en afwijkingen getoond en besproken.