Filmpjes over het inzetten van camera's in de teelt en verwerking van bloembollen

Detectie Virus: In de PPS Bollenrevolutie 4.0 zijn er  afgelopen jaar met een groot aantal camera’s wekelijks opnames gemaakt om een automatisch systeem te kunnen maken om virus in tulpen te herkennen. Om u een goed beeld te geven van het onderzoek is hierover een filmpje gemaakt. Diverse onderzoekers van Wageningen University & Research en medewerkers van betrokken bedrijven en organisaties komen aan het woord. De verzamelde beelden worden komende weken geanalyseerd om de software zo aan te passen dat de herkenning door gebruik van deep learning steeds nauwkeuriger wordt. Bekijk hier het filmpje

Beschadigde bollen: Er wordt ook onderzoek gedaan naar het inzetten van geavanceerde technieken voor de bepaling van de kwaliteit van bloembollen tijdens het verwerkingsproces. Na de oogst is er veel arbeid nodig om de bollen te pellen en te sorteren, met dit onderzoek proberen we daar een efficiëntie- en kwaliteit slag in te maken. Samen met ondernemers zijn er bollen met afwijkingen geselecteerd (beschadigen, platte bollen, peren ed.), deze worden eerst met de hand gemeten, inclusief het bolvolume. Daarna wordt dit ook met een 3D camera gedaan. Een betere bepaling van bijvoorbeeld het bolvolume kan ingezet worden voor een betere sturing op de broei. Om een beeld te krijgen van het onderzoek dat door de onderzoekers van Wageningen University & Research wordt gedaan in samenwerking met machinefabriek Cremer kunt u vinden in dit filmpje  

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., BKD. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering. Een korte toelichting over deze PPS vindt u op de site
 
Contactpersonen: Barry Looman Barry.looman@wur.nl of Annika Versloot aversloot@kavb.nl

Categorie: