Bodemkwaliteit

Bodemanalyse
Om een betrouwbare indruk te krijgen van de bodemtoestand is een regelmatige analyse nodig. Bij Eurofins Agro  kunnen veel analyses worden uitgevoerd, zoals bemestingsonderzoek, aaltjesonderzoek en bladanalyses.

Besluit Bodemkwaliteit
Landbouwbedrijven zijn vrijgesteld van de meldingsplicht voor grond en baggerspecie, wanneer het materiaal wordt toegepast binnen het bedrijf. Het materiaal moet dan wél afkomstig zijn van een tot uw bedrijf behorend perceel waar een vergelijkbaar gewas geteeld wordt. Als tarragrond wordt afgezet buiten het bedrijf moet voldaan worden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Meer informatie over wat u wel en niet moet melden en hoe u dit precies moet doen, is te vinden op de site van het Meldpunt bodemkwaliteit