Succesvolle studiedag Bollenacademie

Peter Knippels bedankt Fred Molenaar

De jaarlijkse studiedag van Stichting Bollenacademie voor leerlingen en leerkrachten van MBO- en HBO-opleidingen op 7 oktober jl. was zeer succesvol. Meer dan 80 MBO- en HBO-leerlingen namen deel aan de studiedag met bedrijfsbezoeken aan het exportbedrijf Moolenaar B.V. in Voorhout en Cremer Speciaalmachines BV in Lisse.

Bij de start bij Moolenaar BV stelde Peter Knippels zich voor als de nieuwe voorzitter van de Bollenacademie. Hij volgt hiermee André Hoogendijk op. Peter werkt bij de KAVB als senior beleidsmedewerker bodem en water. Na zijn studie tuinbouwplantenteelt, met specialisaties bloembollenteelt en bedrijfskunde, aan de Wageningen Universiteit heeft hij verschillende functies in het publieke domein vervuld. Peter Knippels is, inmiddels al meer dan 20 jaar in de bloembollensector werkzaam. Tevens is hij auteur of medeauteur van vier boeken die zijn verschenen in het kader van het project Studiebol. Recent is het veertiende en laatst boek, De fysiologie van bloembollen, gepresenteerd en beschikbaar gekomen. Binnenkort zal ook de digitale module van het boek beschikbaar zijn. Henk Gude, de hoofdauteur van het boek, gaf een minicollege over een aantal fysiologie-aspecten in bloembollen.

Stichting Bollenacademie is in 2016 gestart met het project Studiebol. In dit project is kennis vastgelegd en verspreid, gericht op zowel werkenden als studenten. Er zijn boeken uitgebracht over het telen van verschillende bolgewassen en over drie sectorbrede thema’s: de bloembollenketen, ziekten & plagen en veredeling. De fysiologie van bloembollen is het vierde themaboek en het laatste boek uit de serie.

De fysiologie van bloembollen is bedoeld voor ondernemers en werknemers in de bloembollensector, docenten en studenten in het groen onderwijs en voor overige geïnteresseerden en liefhebbers. Het boek wordt gedrukt ‘on demand’ en is verkrijgbaar voor € 59,- (inclusief verzendkosten) via de webshop van het Ontwikkelcentrum. Ook de overige uitgaven van de Bollenacademie zijn daar te koop.

Stichting Bollenacademie
Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. De publicatie van dit boek is mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt en een bijdrage van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Link naar de boeken op de webshop van het Ontwikkelcentrum: https://webshop.ontwikkelcentrum.nl/vakgebied-voor-mbo/bollenacademie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Knippels, voorzitter Stichting Bollenacademie, via knippels@kavb.nl of 06-23285606

Categorie: