Nieuw boek over fysiologie van bloembollen

Onderzoeker Natalia Moreno Pachon heeft het eerste exemplaar ontvangen van het nieuwe boek De fysiologie van bloembollen. Schrijvers Henk Gude en Peter Knippels reikten het boek aan haar uit bij de bijeenkomst ‘Flower Science meets Wageningen University Research’ in Lisse. Natalia Moreno Pachon doet bij WUR Glastuinbouw & Bloembollen in Bleiswijk onder andere onderzoek naar fysiologische aspecten van bloembollen. De fysiologie van bloembollen is een uitgave van de Bollenacademie en WUR om de kennis op het gebied van fysiologische aspecten van de teelt, bewaring en broei van bloembollen vast te leggen en beschikbaar te maken. Het nieuwe boek is per direct verkrijgbaar voor € 59,- (inclusief verzendkosten) bij de webshop van het Ontwikkelcentrum.

André Hoogendijk, voorzitter van Stichting Bollenacademie: “Het lijkt zo eenvoudig. Je stopt bollen in de grond en een paar maanden later heb je bloemen. Maar hoe werkt het nou precies in de plant? Waarom lijken tulpenbollen een winterslaap te houden? Waarom luistert de temperatuur bij de bewaring van leliebollen zo nauw? Welke processen spelen een rol? Dit zijn zomaar een paar vragen uit de praktijk. Weten hoe een plant van binnen werkt is noodzakelijk voor bedrijven in de bloembollensector. Alleen met de toepassing van kennis kunnen de bedrijven optimaal werken en mooie producten blijven produceren. De kennis over de fysiologie van bloembollen was tot nu nauwelijks terug te vinden in boeken, maar zat vooral in de hoofden van enkele mensen. Het was nu tijd om de bestaande kennis vast te leggen.”

Stichting Bollenacademie is in 2016 gestart met het project Studiebol. In dit project is kennis vastgelegd en verspreid, gericht op zowel werkenden als studenten. Er zijn boeken uitgebracht over het telen van verschillende bolgewassen en over drie sectorbrede thema’s: de bloembollenketen, ziekten & plagen en veredeling. De fysiologie van bloembollen is het vierde themaboek en het laatste boek uit de serie.

De fysiologie van bloembollen is bedoeld voor ondernemers en werknemers in de bloembollensector, docenten en studenten in het groen onderwijs en voor overige geïnteresseerden en liefhebbers. Het boek wordt gedrukt ‘on demand’ en is verkrijgbaar voor € 59,- (inclusief verzendkosten) via de webshop van het Ontwikkelcentrum. Ook de overige uitgaven van de Bollenacademie zijn daar te koop.

Stichting Bollenacademie
Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. De publicatie van dit boek  wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt en een bijdrage van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 

Foto: René Faas. Op de foto staat onderzoeker Natalia Moreno Pachon, geflankeerd door de schrijvers Peter Knippels (links) en Henk Gude (rechts).

Link naar de boeken op de webshop van het Ontwikkelcentrum: https://webshop.ontwikkelcentrum.nl/vakgebied-voor-mbo/bollenacademie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Hoogendijk, voorzitter Stichting Bollenacademie, via hoogendijk@kavb.nl of 06-13463711.

Categorie: