Bollensector voorziet in eigen leermiddelen

De bloembollensector heeft flink geïnvesteerd in eigen lesmateriaal. Het gaat om maar liefst veertien boeken, aangevuld met digitale lesmodules. Dit jaar verschijnen de laatste twee titels, waarmee het project Studiebol wordt afgerond. Een uniek project dat de overdracht van kennis faciliteert.

Een zorgvuldige overdracht van vakkennis is essentieel voor de toekomst van een sector. Het vastleggen en up-to-date houden van die kennis is echter niet vanzelfsprekend. Zeker niet voor een relatief kleine branche die voor commerciële uitgeefpartijen nauwelijks interessant is. De bloembollensector heeft daarom het heft in eigen hand genomen en is met de overkoepelende aanpak een voorbeeld voor andere sectoren.

Vanuit de Stichting Bollenacademie is in 2016 het driejarige project Studiebol gestart. Met financiering van Colland Arbeidsmarkt zijn voor het basisonderwijs filmpjes gemaakt en wordt een lespakket ontwikkeld voor leerlingen in groep 7 en 8. Daarnaast is de sector een actuele boekenreeks en een aantal zeer praktische digitale cursussen rijker, bestemd voor studenten én werkenden. De meeste werknemers in de bloembollensector betreft immers zogenaamde zij-instromers.

Behoefte aan vernieuwing

De vernieuwing van het kennisaanbod was hard nodig. De teelthandleiding narcis is daarvan het meest sprekende voorbeeld. In 1908 verscheen de laatste serieuze Nederlandse uitgave over de narcissenteelt. Voor een relatief nieuw en snel groeiend gewas als Zantedeschia bestond überhaupt nog geen teeltbeschrijving.

Inmiddels zijn er twaalf boeken verschenen en nog twee in de maak. Naast handleidingen voor de teelt en broeierij van verschillende bolgewassen, zijn themaboeken ontwikkeld over onder meer de veredeling en de gehele bloembollenketen. Meest in het oog springend is het boek ‘Ziekten en plagen bij bloembollen’, een ruim 600 pagina’s tellend naslagwerk met meer dan 500 foto’s. In dit boek is 140 jaar wetenschappelijk onderzoek naar ziekten en plagen in bloembollen gebundeld.

Digitaal lesmateriaal

De Bollenacademie heeft bovendien stevig ingezet op de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal. De verschillende online modules maken de kennis toegankelijk, dynamisch en eenvoudig te actualiseren. De digitale cursussen zijn gratis te volgen op www.bollenacademie.nl (cursussen). Kijk op de pagina boeken voor een compleet overzicht van de tot nu toe verschenen titels. Alle boeken zijn per stuk eenvoudig online te bestellen.

Over de Stichting Bollenacademie

Elke partij die verbonden is met onderwijs en bloembollen is vertegenwoordigd in Stichting Bollenacademie. Het doel van de stichting is tweeledig: de instroom in het bloembollenonderwijs en de deelname aan scholing vergroten en de kwaliteit van het kennisaanbod waarborgen. Partners zijn de KAVB, Anthos, het Wellantcollege, het Clusius College en Wageningen University & Research. In de Raad van Advies zitten de groene hogescholen en AOC’s, de vakbonden, Delphy en LTO Nederland.