Bijeenkomst Vitale Teelt tijdens Mechanisatietentoonstelling:

Tijdens een bijeenkomst tijdens de Mechanisatietentoonstelling op 10 januari over Vitale Teelt bloembollen werd duidelijk dat technische oplossingen een steeds belangrijkere bijdrage leveren om de groene ambities van de sector te realiseren.

Ernst van den Ende, algemeen directeur Plant Science Group Wageningen University & Research was een van de sprekers. “Technische innovaties in de kapitaalintensieve bloembollenteelt zijn al heel lang de aanjager zijn van (groene) innovaties in de land- en tuinbouw. Denk aan meerlagenteelt en precisielandbouw. Ontwikkelingen in robotisering, data-analyse en scantechnieken op ziekten worden daarbij steeds belangrijker. Daarom blijft voor onze universiteit onderzoek in de bloembollenteelt belangrijk, ondanks het relatief kleine onderzoeksbudget,” aldus Ernst van den Ende. Hij lanceerde de oprichting van Innobol en riep toeleveranciers en vooraanstaande bedrijven in de bloembollensector op om samen met Wageningen University & Research te investeren in verdere kennisontwikkeling en innovaties voor de sector. Dit naar voorbeeld van de reeds succesvolle ‘Club van 100’ in de glastuinbouw.

Stimuleren van groene gewasbescherming is ook voor het ministerie van LNV steeds belangrijker. Het project Vitale Teelt Lelie is een van de projecten uit dit programma. Henk Gude presenteerde het onderzoek waardoor met een technische aanpak de bollenteelt van lelies zonder middelen mogelijk moet worden binnen vijf jaar.

Vitale Teelt
De KAVB, Greenport Duin- en Bollenstreek, Greenport Noord-Holland Noord en Wageningen UR hebben in september jl. de ambitie ‘Op naar een Vitale Teelt in 2030’ gelanceerd. Deze ambitie zet in op bloembollen en bolbloemen van topkwaliteit, vrij van ziekten, op een rendabele manier geteeld in harmonie met de leefomgeving, klimaatneutraal en met een verantwoorde omgang met de natuurlijke hulpbronnen water, energie, bodem en biodiversiteit. Het programma voor Vitale Teelt sluit aan bij de aanpak van Het Nieuwe Verwerken. 

Nadere informatie is te verkrijgen bij dhr. André Hoogendijk, adjunct-directeur KAVB, tel. 06-13463711, e-mail hoogendijk@kavb.nl, Twitter @andrehoogendijk

Fotobijschrift: Henk Gude, onderzoeker Wageningen University & Research legt uit wat de Vision techniek is waarbij ziekten d.m.v. scantechniek gedetecteerd worden. Dit maakte deel uit van de rondleiding op de Mechanisatietentoonstelling in Vijfhuizen.

 

Categorie: